Sunday, March 18, 2012

Jamu Ratu Malaya

1. Jamu Ratu Malaya Antheia Sabun Muka (80g)
Harga 1 unit : RM 20.00

o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o

2. Jamu Ratu Malaya Bio Miracle Action 2in1
Harga 1 unit : RM 62.00

o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o

3. Jamu Ratu Malaya Tonic Korean Ginseng Plus (245ml)
Harga 1 unit : RM 50.00

o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o

4. Jamu Ratu Malaya Zinnia Magenta Sabun Muka (80g)
Harga 1 unit : RM 20.50

o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o

5. Jamu Ratu Malaya Persis Dara (250ml)
 Harga 1 unit : RM 54.00
Harga Promosi: RM 145.00 (3 unit)
Harga Promosi: RM 225.00 (5 unit)

 
o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o

6. Jamu Ratu Malaya Bedak Sejuk Berubat (100ml)
Harga 1 unit : RM 18.00

o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o

7. Jamu Ratu Malaya Super Perfect Collagen (3.7g,10sc)
Harga Seunit : RM 45.00
Harga Promosi: RM 118.00 (3 unit)
Harga Promosi: RM 185.00 (5 unit)


o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o

8. Jamu Ratu Malaya Silky Sunblock SPF15 (10g)
Harga Seunit : RM 33.00
Harga Promosi: RM 86.00 (3 unit)
Harga Promosi: RM 135.00 (5 unit)

 
o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o

9. JamuRatuMalaya Jus Mangga Merah Collagen (300g)
Harga Seunit : RM 20.00 

o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o

10.  JamuRatuMalaya Jus Janda Langsing (6g,10sc)
Harga Seunit : RM 36.00 

o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o

11. Jamu Ratu Malaya Pinky Roses Lip Balm (4g)
 Harga Seunit : RM 22.00

o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o

12. JamuRatuMalaya Satin Sunblock (10g)
Harga Seunit : RM 33.00
Harga Promosi: RM 86.00 (3 unit)
Harga Promosi: RM 135.00 (5 unit)


o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o

13. JamuRatuMalaya Hot Oil (50ml)
Harga Seunit : RM 17.50

o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o 

14. JamuRatuMalaya euKalypto Soap, 80g
Harga seunit : RM 18.00

o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o 

15. JamuRatuMalaya Super Moist Soap, 80g
Harga seunit : RM 17.00

o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o

16. JamuRatuMalaya Seven Seas Aromatherapy Oil
Harga seunit : RM 18.00

o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o